Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.( Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję ,iż:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

PPH A&W KONDRACCY AGNIESZKA KONDRACKA ,WALDEMAR KONDRACKI S.J. , UL. Młyńska 1 ,16-300 Augustów

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych -na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

5) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy