Regulamin Ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA MARINA BORKI

1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu- własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2. Osoby do lat 18 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych.
Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
3. Niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka Goście zobowiązani są do meldunku w recepcji Ośrodka, Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Po rejestracji meldunkowej należy dokonać zapłaty za cały pobyt (ośrodek nie zwraca środków za niewykorzystanie pełnego pobytu )
4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
5. Wszelkie usterki wynikły w trakcie użytkowanie domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
6. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone I niezgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki I usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
7. Za uszkodzone lub zgubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
8. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
9. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/ przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien I drzwi w momencie opuszczania domku
11. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.
12. Gość ośrodka zobowiązany jest:
a) dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka
b) Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00-7:00
c) Korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem przestrzegając przepisów ppoż I BHP.
14. W każdym domku umieszczona jest gaśnica.
15. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty oraz punkty ppoż.
16. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.
17. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
18. Osoby odwiedzające naszych gości na terenie ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 21:00 bądź dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek na nocleg
19. zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia domków
20. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.
21. Kąpielisko jest niestrzeżone.
22. Dzieci mogą kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych/ rodziców.
23. Zabrania się przebywania na terenie kąpieliska i kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
24. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka i kąpieliska.
25. Na terenie ośrodka obowiązuje:
A) doba hotelowa od godziny 14:00 do godziny 12:00
B) Cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00
C) Cisza nocna nie obejmuje imprez zorganizowanych typu: ( wesele, eventy, bankiety, dancingi itp.) dotyczy sali bankietowej oraz namiotu.
26. Osobom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno :
A) używać grilla na tarasie
B) Rozpalać ognisk w miejscach nie wyznaczonych
C) Skakać do wody z brzegu, pomostu oraz wypożyczonego lub własnego sprzętu wodnego
27. Ognisko można rozpalać w wyznaczonym do tego miejscu. Koszt rozpalenia ogniska wynosi 200 złotych. Każda kolejna taczka drzewa kosztuje dodatkowo 50 złotych. Termin i czas trwania ogniska należy ustalić z pracownikiem recepcji.
28. Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się na plaży.
29. Udostępniamy miejsce parkowania łodzi, jachtów itp w porcie na terenie ośrodka.(opłata według cennika)
30. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawiony w porcie sprzęt oraz jednostki pływające (kolizje, uszkodzenie,kradzież)
31. Parking jest płatny zgodnie z cennikiem.
32. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Szczegóły dotyczące opłat za parking zawarte są w cenniku usług.
Aby dokonać rezerwacji domków, należy wpłacić zaliczkę na konto o wysokości 30% szacunkowych kosztów pobytu. Dokonanie wpłaty należy traktować jako zawarcie umowy pomiędzy stronami. W związku z powyższym w treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym oraz podać termin pobytu. W przypadku rezygnacji lub nie przybyciu w wyznaczonym terminie osobie dokonującej rezerwacji środki nie zostaną zwrócone.
33. W przypadku rezygnacji ośrodka z rezerwacji (za wyjątkiem siły wyższej typu: huragan, pożar, powódź, naruszenie niniejszego regulaminu przy poprzednim pobycie lub w przypadku zaistnienia okoliczności wpływu środków po ustalonym terminie- wpłynęła inna rezerwacja- 100% zwrotu) na rzecz rezerwującego zostanie przelana kwota wynosząca równowartość wpłaty w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia.
34. Na terenie ośrodka można płacić kartami płatniczymi.
35. Na terenie ośrodka można połączyć się z bezpłatnym internetem- WiFi
36. Regulamin pobytu w ośrodku wchodzi w życie z dniem 01.05.2018r.